Harasztin horgászni

Horgászrend Ligeti Tó víztérkód: 13-029-1-1

 

Általános szabályok:

A Ligeti tó területére belépéssel, a szolgáltatások igénybevételével a vendég a házirendet, a területi jegy kiváltásával a horgászrendet elfogadja. Kutyát a horgásztó területére behozni tilos ! A tóban fürdeni TILOS! A tó területére gépjárművel behajtani TILOS! A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek, onnan gyalogosan közelíthetik meg az őrházat ill. a horgászhelyeket. A horgászhelyre az eszközök beszállításához igénybe vehető horgászkocsik állnak rendelkezésre. A parti úton alkalomszerűen csak az egyéb rendezvény megközelítése érdekében és ellenőrzéskor szabad gépjárművel közlekedni.

A  horgászathoz pontymatrac használata kötelező! A szolgáltatás nyitvatartási ideje havonta változó. Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért,lopásokért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Tűzrakási, bográcsolási,vagy sátorverési igényt előzetesen be kell jelenteni. Csak kijelölt helyeken gyújtható tűz. A szabálytalan tűzgyújtásból keletkező esetleges károkért a tűzgyújtó a felelős. A horgászhely elhagyása előtt a tüzet el kell oltani, és erről meggyőződni. A horgászhelyen semmilyen építmény nem létesíthető,a horgászhely elhagyása után semmilyen eszköz ott nem hagyható / tárolható. A tó körüli létesítmények rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tisztántartása kötelező. A tóparton a cigarettacsikk szétdobálása szigorúan TILOS! Egy horgász egy kísérőt hozhat, vendéget fogadhat, több felnőtt kísérő, vagy vendég esetén „ látogatási”jegyet kell váltani. A jegy megváltásával hozzájárul, hogy adatait kezeljük,ha megadja, e-mail címére hirdetést küldjünk.

 

A horgászat szabályai:

Érkezéskor az őrnél kötelező bejelentkezni. A horgászok iratai ellenőrzése után a területi jegye kitöltésre kerül,a több alkalomra váltott jegyet bélyegezzük aláírjuk. A jegyváltás tényét igazoló pénztárbizonylatot a horgász a horgászat végéig köteles ép állapotban megőrizni, ill. ellenőrzés esetén az arra illetékes személyek kérésére átadni. Horgászat befejezése után a kijáratnál az őr a megtartani kívánt halakat ellenőrzi,mérlegeli kiszámlázza. Kérés nélkül mindenki köteles bemutatni az eszközeit,vödröt,ládát, zsákot szákot,kísérőjének csomagjait. Ennek elmulasztása esetén a horgász területi jegye bevonható. Az őrnek minden esetben kötelessége az ellenőrzést elvégezni. A horgászat közbeni ellenőrzés nem tekinthető zaklatásnak. Az őr kérésére a felszerelést ki kell venni, úgyszintén a szákot is,ellenőrzés céljából. A tó területén az őr jogosult és köteles a horgászó, vagy távozó személyek, járművek ellenőrzésére. Utasításait minden horgász és kísérője köteles betartani. Ellenőrzést a rendőrség, hivatásos és társadalmi halőr, valamint a halgazdálkodásra jogosult által megbízottak végezhetnek. Minden horgász köteles a munkájukat segíteni, az irataikat ellenőrzésre átadni, az észlelt esetleges szabálytalanságokat nekik jelenteni. A tóba halat telepíteni tilos, erre csak az üzemeltető jogosult. Tilos a halat más szákjában tartani vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni. Teríték készítése tilos, a megtartani nem kívánt vagy nem megtartható halat haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Ez alól csak a hatósági felmentés birtokában lebonyolított horgászversenyek jelentenek kivételt. Halat másik horgásznak átadni, összegyűjteni, otthagyni szigorúan tilos. Szennyezett, szemetes horgászhelyen horgászatot kezdeni vagy folytatni tilos, a horgászat során keletkező hulladékot a hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A horgászat befejezése után a horgászhelyeket tisztán kell elhagyni!

- Felnőtt horgász : egyszerre 2 készséggel, botonként legfeljebb 2 horoggal,egyedi engedéllyel 3 kézséggel,botonként 1 horoggal
- ifjúsági és kedvezményezett horgász: 1 készséggel, legfeljebb 1 horoggal,
- gyermek horgász: 1 bottal , azon 1 horoggal horgászhat.

Gyermek területi, ill. napijegyet 15 év alatti személyek válthatnak, és csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak. A fogási napló vezetése kötelező! A megtartani kívánt méretkorlátozással védett hal tömegét a fogási naplóba azonnal – a szákolást követően, a felszerelés visszadobása előtt – be kell jegyezni! A napi etetőanyag 3 kg-nál nem lehet több. Tilos kutyatápot használni!

 

Kifogható mennyiség: a halgazdálkodási törvénnyel egyező.


A ponty fajlagos tilalmi ideje feloldásra került.

A területi jegy halat nem tartalmaz!

A területi jegy hal elvitelére nem jogosít, azt meg lehet napi áron vásárolni. Az idegenhonos amurt az általános szabályokkal ellentétben nem kötelező megtartani,azt a horgász azonnal visszaengedheti a tóba.

 

 

 Minden  horgásznak kiemelt figyelmet kell fordítania a megfogott halak épségének megőrzésére, mely folyamatosan ellenőrzésre kerül és a nem megfelelő bánásmód észrevételekor a horgászt távozásra szólíthatják fel! Halat állva fényképezni szigorúan TILOS!

 Minden  horgásznak kötelező a jó minőségű pontymatrac használata !

 Minden 10 kg feletti fogást köteles jelenteni a szolgálatban lévő őrnek, aki regisztrálja a  kifogott halat.

 Csónakból való etetés, behordás, fárasztás nem engedélyezett.

 Nagyméretű, sűrű szövésű merítő szák és sebfertőtlenítő használata kötelező!


Csak szervezetten, külön engedéllyel és előre egyeztetett formában lehetséges pergető-, éjszakai- és lékhorgászat. A horgászversenyekre további külön szabályok érvényesek. A jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodási törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadók. A házirend és horgászrend betartása az engedély tulajdonosán kívül a vendégeire, családtagjaira is vonatkozik, de a felelősség a jegy tulajdonosáé. A halak és a vendégek érdekében a horgásztó több területén megfigyelő kamerákat helyeztünk el! Szabálysértés megállapítása esetén az összes törvény adta jogunkkal élünk a szabálytalankodóval szemben az illetékes szakigazgatási hivatal halászati hatósága felé. Minden lopás, vagy lopási kísérlet feljelentést von maga után. A fentiek megszegése, be nem tartása a horgászatról történő azonnali kitiltást von maga után!

Hulladékkezelés:

Környezetünk fokozottabb védelme érdekében a területen belül is a szelektív hulladékgyűjtést valósítjuk meg. Kérjük legyenek ebben partnerek. A nagyméretű gyűjtőedénybe a PET+FÉM italos dobozokat helyezzék, lehetőleg összelapított módon. Az összes többi hulladékot a KÉK gyűjtőedénybe helyezzék.Kérjük a fedőt minden esetben tegyék vissza!

Kellemes pihenést, sikeres horgászatot kívánunk!

Halfogás Dunaharasztin

Webdesign